Category Archives: Thực phẩm chức năng

Công bố thực phẩm chức năng

DNP Media  hỗ trợ tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng. Thủ tục công bố như sau: Hồ sơ khách hàng cung cấp: – Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng. – Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sản xuất thực phẩm chức năng. – Nhãn […]