Biểu mẫu

Một số các Biểu mẫu hồ sơ tiếp nhận thông tin về sản phẩm:

 1. Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (810)
 2. Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm (925)
 3. Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất (399)
 4. Bảng công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (854)
 5. Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam (236)
 6. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (346)
 7. Kế hoạch kiểm soát chất lượng (516)
 8. Phụ lục các biểu mẫu nghị định 38 (1062)
 9. Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu (208)
 10. Bảng tóm lược thông tin về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh (304)
 11. Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP (410)
 12. Đơn đề nghị cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP (341)
 13. Mẫu phụ lục “Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định về Quản lý mỹ phẩm
 1. Phụ lục đính kèm với Quy định về chứng nhận hợp chuẩnchứng nhận hợp quyvà công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy số ban hành kèm Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vàThông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 1. Phụ lục đính kèm với Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN, Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
 1. Các biểu mẫu Ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 1. Các biểu mẫu của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc quy địnhGiấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 1. Phụ lục kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 1. Phụ lục kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu
 1. Phụ lục kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo link bên dưới
  Phụ lục thông tư 19 (292)
 2. Phụ lục kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo link bên dưới:
  Phụ lục Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT (314)
 3. Phụ lục kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo link bên dưới:
  Phụ lục Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (385)
 4. Tải về các phụ lục đính kèm Thông tư số 11/2013/TT-BYT Biểu mẫu chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (167)
 5. Thông tư 27/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm (167)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *