Dịch vụ Social Media Marketing

Truyền thông mạng xã hội sẽ là lựa chọn phù hợp khi:

  1. Bạn muốn tạo thêm nhiều kênh thông tin mạng xã hội, nơi bạn có thể tiếp cận theo cách thân thiện với khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và ghi nhận ý kiến đánh giá của họ.
  2. Bạn muốn quảng bá trên các kênh nổi tiếng và độ phủ rộng trên mạng xã hội như Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, diễn đàn… nhưng bạn chưa biết cách lựa chọn kênh phù hợp với dịch vụ và sản phẩm cũng như làm thế nào để tạo và thu hút nhiều “fan” kết nối với kênh truyền thông của bạn.
  3. Bạn muốn gia tăng sự nhận biết thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn trong cộng đồng thông gia hình thức tiếp cận không mang nhiều tính quảng cáo.
  4. Bạn muốn có báo cáo về hiệu quả thực hiện thông qua các chỉ số đo lường cụ thể (KPI).

 Công việc chúng tôi thực hiện:

  • Lập kế hoạch sơ bộ: xác định ngân sách, mục tiêu, khảo sát các chỉ số trước khi thực hiện.
  • Lập kế hoạch chi tiết: lên kế hoạch chi tiết và sáng tạo nội dung cho từng kênh quảng bá.
  • Thực hiện, giám sát kế hoạch và các chỉ số đánh giá.
  • Điều chỉnh thông tin để tối ưu kết quả.
  • Lập báo cáo tổng kết và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *