Quảng cáo ngoài trời

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, hình thức QC dùng panô/ biển QC lớn ngoài trời đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ có 9,7% các doanh nghiệp không sử dụng phương thức QC này. Trong các doanh nghiệp có sử dụng phương thức này có tới 48,3% các doanh nghiệp cho rằng phương thức này đạt hiệu quả cao và chỉ có 6,9% cho rằng hình thức này không hiệu quả. Đó cũng chính là lý do giải thích tại sao tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng phương thức QC này rất lớn.

Cũng như vậy, hình thức QC thông qua các cuộc triển lãm, sự kiện giới thiệu sản phẩm được các doanh nghiệp đánh giá rất cao. Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng hình thức QC này. Không có doanh nghiệp nào đã từng sử dụng hình thức QC qua các cuộc triển lãm, sự kiện giới thiệu sản phẩm lại cho rằng phương thức này không hiệu quả. Có tới 72,4% các doanh nghiệp đánh giá hình thức QC đó có hiệu quả. Thậm chí 27,6% doanh nghiệp còn cho rằng hình thức này đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *