Category Archives: Quảng cáo

Quảng cáo ngoài trời

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, hình thức QC dùng panô/ biển QC lớn ngoài trời đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ có 9,7% các doanh nghiệp không sử dụng phương thức QC này. Trong các doanh nghiệp có sử dụng phương thức này có tới 48,3% các doanh nghiệp cho rằng phương thức […]

Quảng cáo truyền hình

Truyền hình được gọi là “ông vua” của các phương tiện quảng cáo truyền thông, do đa số mọi người dành nhiều thời gian trong ngày xem ti vi hơn là thời gian dành cho các phương tiện truyền thông khác. Quảng cáo truyền hình là gì? Nhiều người cho rằng quảng cáo truyền hình […]

Quảng cáo báo giấy

Báo giấy là một loại phương tiện thông tin đại chúng dễ dàng tiếp cận với khách hàng và mang tính liên tục. Báo Giấy là một loại phương tiện thông tin đại chúng dễ dàng tiếp cận với khách hàng, hiện tại và mang tính liên tục. Ưu thế của báo Giấy là với […]

Quảng cáo báo điện tử

Là một công ty hoạt động trong mạnh mẽ trong lĩnh cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến. DNP MEDIA đã trở thành đơn vị đại lý khai thác nhiều kênh quảng cáo trên các báo điện tử lớn. Chúng tôi giới thiệu dịch vụ quảng cáo trên các báo điện tử hàng đầu tại […]