Category Archives: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

DNP Media chuyên: • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố phụ gia thực phẩm nhập khẩu. • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm. • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý các yêu […]

Biểu mẫu

Một số các Biểu mẫu hồ sơ tiếp nhận thông tin về sản phẩm: Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (810) Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm (925) Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm đối với thực […]

Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn

Ngày 28/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. Quy định này quy định về hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy. Ngày 28/9/2007, Bộ Khoa […]